Wat zijn etiquettes?

Etqiuettes zijn regels waar je je aan moet houden in een ander gezelschap. Daarnaast zijn deze normen en waarden ook cultuurgebonden. Als je kijkt op zakelijk vlak, dan zijn er andere zakelijke regels van toepassing in Nederland dan bij een zakelijke onderhandeling in China.

Deze beleefdheidsregels zijn belangrijk wanneer je gaat eten in een chic restaurant met je familie of met het personeel. Maar etiquettes zijn ook van belang tijdens een sollicitatiegesprek, wat zijn dan de do's en dont's.

Zoals je merkt zijn etiquettes altijd van belang. Kom je er even niet uit of twijfel je bij bepaalde vormen bekijk dan de bovenstaande links die je verder helpen.